29 sierpnia, 2016 roku Poniedziałek
Twój język: Polski English
  • Godzina

Aktualności

ikona Dane kwartalne TFI i DM za II kwartał 2016 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są dane dotyczące towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich za II kwartał 2016 r.

spinaczDane towarzystw funduszy inwestycyjnych wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

spinaczDane domów maklerskich wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

ikona Przypomnienie publicznej dyskusji o kredytach walutowych

W związku z toczącą się dyskusją nt. kredytów mieszkaniowych denominowanych w CHF, przypominamy, że nadzór bankowy od 2004 r. publicznie ostrzegał przed ryzykiem związanym z udzielaniem kredytów w walucie obcej. W listopadzie 2000 r. ówczesna Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) uchwaliła wprowadzenie wymogów kapitałowych dla banków na otwarte pozycje walutowe. W marcu 2006 r. KNB wydała rekomendację S, ograniczającą udzielanie kredytów mieszkaniowych denominowanych w walucie obcej. Z kolei w marcu 2007 r. KNB podwyższyła  wagę ryzyka dla kredytów walutowych na potrzeby wyliczania wymogów kapitałowych z 35% do 75% oraz ustaliła wiążące banki normy płynności.

Czytaj więcej     

ikona Identyfikacja innych instytucji o znaczeniu systemowym

Przypominamy, że w serwisie internetowym KNF został w dniu 8 czerwca 2016 r. opublikowany Skrócony opis metod służących ocenie nadzorczej przy identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym.

ikona Dane miesięczne dotyczące sektora bankowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec czerwca 2016 r.

PDF Icon-WLASCIWA dane sektora bankowego - czerwiec 2016 r.

ikona Egzamin aktuarialny

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że kolejny egzamin aktuarialny odbędzie się w dniu 5 grudnia 2016 r.  Czytaj więcej

Pozostałe aktualności

Komunikaty UKNF

Pokaż wszystkie komunikaty

Polecamy

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe (SKOK) Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności